Werkwijze

 Kind centraal
Kindercoaching is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van uw kind centraal staat. Uitgangspunt is steeds zijn of haar manier van denken, voelen en doen. Daarbij spelen zowel de ‘binnenwereld’ als de ‘buitenwereld’ -het gezin, vriendjes en vriendinnetjes, school- een belangrijke rol.
Ook de ouders worden in dit proces betrokken. Hoe en in welke mate is afhankelijk van de situatie.

 Eigen kracht
De behandeling is praktisch, kortdurend en toekomstgericht en gaat uit van de eigen kracht van uw kind.
Kindercoach Suzan reikt uw kind tools aan om beter met de situatie om te kunnen gaan. Zo leert het op een ontspannen en snelle manier controle te krijgen over de dingen die hij of zij lastig vindt. Dit versterkt het zelfvertrouwen enorm.

Hulp voor ouder
Ook de rest van het gezin wordt betrokken bij de coaching. Kindercoach Suzan helpt ook ouders om beter met het gedrag om te kunnen gaan.

 

Hoe ziet de coaching eruit?

De coaching ziet er meestal zo uit:

1 | Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend gesprek bekijken we samen hoe ik jullie als kindercoach het beste kan helpen.

2 | Coaching bij u thuis
Als kindercoach werk ik bij gezinnen thuis, omdat kinderen in hun vertrouwde omgeving meer open staan voor hulp. Bovendien is het zo mogelijk om het hele gezin bij de coaching te betrekken.

3 | Aantal sessies
Het aantal sessies is sterk afhankelijk van de situatie. De behoefte van kind en gezin staan daarbij centraal.
In de praktijk duurt de coaching gemiddeld zo’n 6 tot 10 sessies. Het streven is altijd om de behandeling zo kort mogelijk te laten duren.

4 | Coaching
Een coachingssessie duurt ongeveer een uur. De coaching het kind duurt zo’n 45 minuten. Daarna bespreek ik de coaching met de ouders en geef ik hen tips om zelfstandig verder te kunnen.
In het begin is de coaching wekelijks. Daarna, in overleg met de ouders, één of twee keer per maand.

5 | Afronding
Wanneer uw kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem ronden we de coaching op een leuke manier af. Bovendien geef ik in een evaluatiegesprek met de ouder(s) adviezen voor de toekomst.